Eksemplet viser hvordan en personalechef, som skal ansætte en medarbejder til kontorarbejde, kan gennemføre samtalen efter mindmap-metoden.
Højre side viser den orienterende del og i venstre side er der på de røde grene plads til informationer fra den egentlige samtale.

Med andre ord er samtlige faser i udvælgelsesproceduren samlet i én mindmap.